Otrzymaliśmy nagrodę #TravellerReviewAwards2022 przyznaną przez Booking.com